Jak wyglądają badania genetyczne na ojcostwo?

O tym, jak ważne jest ojcostwo, nie tylko pod względem emocjonalnym, ale także prawnym i finansowym świadczą wieloletnie badania mające na celu stworzenie takiego testu, który będzie dawał pewność co do tego, kto jest ojcem dziecka. Dzięki współpracy genetyki, informatyki, biologii, chemii, fizyki i innych dziedzin nauki udało się wykorzystać wiedzę o DNA do określania kwestii ojcostwa, macierzyństwa, a także stwierdzania tożsamości.

 

Pobranie materiału genetycznego

Materiał genetyczny pobiera się najczęściej w postaci wymazu z wewnętrznej strony policzka. Ważne, aby użyty do tego zestaw był wyrobem medycznym, co jest potwierdzane stosownym certyfikatem. Jeśli nie ma możliwości uzyskania materiału genetycznego ze śliny, w niektórych przypadkach jego źródłem mogą być np. niedopałek czy guma do żucia, na której znajdują się mikroślady. Do takiego badania wykorzystuje się procedury kryminalistyczne FBI.

Wyodrębnianie DNA

Z komórek nabłonkowych w sposób zautomatyzowany izolowane jest DNA. Użycie robotów wyklucza wszelkie możliwości manipulacji podczas badania. Korzystanie z nowoczesnego laboratorium daje pewność uzyskanych wyników.

 

Test genetyczny 

Z genomu wybiera się kilkanaście odcinków i bada się ich zapis. Różnorodne i unikalne markery układają się w profil genetyczny, który jest niepowtarzalny (wyjątek stanowią jednojajowe bliźnięta). W przypadku badania ojcostwa wykorzystuje się najczęściej 16 lub 24 markery. Wykonuje się reakcję PCR, która polega na powielaniu sekwencji DNA miliardy razy w termocyklach. Taka procedura zwiększa dokładność uzyskanych wyników.

Analiza materiału

Precyzyjne analizatory DNA czytają laserowo materiał, tworząc profil DNA. Unikalny model jest porównywany z sekwencją osoby badanej za pomocą analiz statystycznych. W ten sposób ocenia się zgodność lub jej brak.

Czy to pewna metoda?

Wyniki testów na wykluczenie ojcostwa są pewne w 100%, a jej potwierdzenia – w 99,999%, czyli również wynik jest rozstrzygający. Rezultatów badania ojcostwa nie zmieni np. przyjmowanie leków, można je więc wykonać niezależnie od stanu zdrowia.
Warto korzystać tylko z usług akredytowanych laboratoriów certyfikowanych przez Polskie Centrum Akredytacji. Ośrodek wykonujący badania powinien spełniać przepisy unijne dotyczące posiadania kompetencji do prowadzenia testów DNA. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *