Dlaczego leczenie raka jajnika często kończy się niepowodzeniem?

Komórki raka jajnika mogą przełączać się na ścieżkę przeżycia, przez co skutecznie unikają zniszczenia za pomocą chemioterapii – jak pokazują najnowsze badania naukowe. Profesor Sean Grimmond z The University of Queensland’s Institute for Molecular Bioscience powiedział, że komórki raka jajnika mają conajmniej 4 różne rodzaje mechanizmów, które pozwalają im unikać leczenia za pomocą chemioterapii.

Jeden z nich dotyczy łamania i rearanzowania ogromnych grup genów na chromosomach. Odróżnia je to od innych typów raka, w których choroba jest wywoływana przez mniejsze i raczej stopniowe zmiany w pojedynczych genach. W badaniach naukowcy wykorzystali sekwencjonowanie całych genomów, aby przeanalizować DNA guzów pobranych od 91 pacjentów z zaawansowanym stadium surowiczego raka jajnika (HGSC). Jest to najgorsza i najbardziej agresywna forma raka, którą co roku diagnozuje się u 1300 Australijczyków. Jest to nawracająca forma raka, który wykazuje niemal całkowitą oporność na leczenie chemioterapią.

Od ponad 30 lat statystyki przeżywalności nie uległy zmianie w przypadku tego nowotworu. Przy pomocy całkowitemu sekwencjonowaniu próbek tego raka pobranych od różnych pacjentów, wreszcie udało się stworzyć ich ewolucji, co przyczyni się do wznowienia prac nad lepszymi formami terapii. Okazało się, że istnieje wiele podtypów odporności w przypadku raka jajnika. Dokładne wyniki badania opisano w czasopiśmie „Nature”. Mając całkowity obraz genów i ich zmian zachodzących podczas nabierania złośliwości przez komórki nowotworowe, w przyszłości będzie można opracować zdecydowanie bardziej efektywne metody leczenia.

Źródło: sciencedaily.com/releases/2015/05/150527134042.htm

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *