Czy pomoże mi psychoterapia psychodynamiczna?

Psychoterapia przestaje być tematem tabu. Nie jest już kojarzona wyłącznie z epizodem w amerykańskim filmie, gdzie zamiast pomagać, staje się elementem życia, jak zajęcia sportowe czy kulturalne. Coraz więcej osób wie, że to skuteczna metoda, by poradzić sobie z problemami natury wewnętrznej
 
Psychoterapia psychodynamiczna

Psychoterapia psychodynamiczna pomaga w odkrywaniu mechanizmów
powodujących różne trudności, które wpływają negatywnie na życie
pacjenta. Cel terapii to poprawa jakości życia, co jest możliwe dzięki
uwolnieniu danej osoby od cierpienia.
 
 

Kto może skorzystać z psychoterapii psychodynamicznej?

Ta forma będzie odpowiednia zarówno dla dorosłych zmagających się z trudnościami oraz zaburzeniami osobowości, a także dla młodzieży. Coraz popularniejsza staje się pomoc oferowana parom, które przechodzą kryzysy. Psychoterapia psychodynamiczna charakteryzuje się skutecznością w przypadku posiadania zaburzonego obrazu własnej osobowości oraz relacji intrapsychicznych, czyli związanych z procesami zachodzącymi w psychice pacjenta.

 

Konsultacja i podpisanie kontraktu

Nie każdy (szczególnie osoba, która nie miała do tej pory do czynienia z terapią) wie, czy ten rodzaj pomocy psychologicznej będzie dla niego odpowiedni. W tym celu często można skorzystać z konsultacji, która nie zobowiązuje do dalszych wizyt, a jest jedynie formą, w której psychoterapeuta wytłumaczy, jak może pomóc. To pacjent podejmuje decyzję, czy właśnie takiego wsparcia potrzebuje. W przypadku chęci rozpoczęcia stałych spotkań, pospisuje się kontrakt psychoterapeutyczny, który stanowi swoistą umowę między stronami, określając cele, warunki i sposoby prowadzenia leczenia. Zabezpieczenia to interesy pacjenta i terapeuty.

 

Na czym polega psychoterapia psychodynamiczna?

Ten rodzaj pomocy opiera się na rozmowie z pacjentem. Najczęściej ma on możliwość wyboru między krótko-, średnio- i długoterminową terapią. Minimalna ilość to najczęściej kilkanaście cotygodniowych spotkań. Leczenie jest skuteczne w przypadku występowania u pacjenta: depresji, skomplikowanych relacji, trudności psychosomatycznych, stresu, bezsenności, obsesji i wielu innych przypadłości. Warto zauważyć, że niejednokrotnie osoba przychodzi do gabinetu, wskazując określony problem, a w efekcie prowadzonych rozmów okazuje się, że faktyczny powód wystąpienia życiowych kłopotów był ukryty nawet przed nią samą.

To, czy metoda psychodynamiczna pomoże pacjentowi, w dużym stopniu zależy od niego samego. Chociaż ten rodzaj terapii obejmuje wieje zaburzeń, to bardzo istotna jest umiejętność otwarcia się przed psychoterapeutą.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *