Czy pomoże mi psychoterapia psychodynamiczna?

Psychoterapia przestaje być tematem tabu. Nie jest już kojarzona wyłącznie z epizodem w amerykańskim filmie, gdzie zamiast pomagać, staje się elementem życia, jak zajęcia sportowe czy kulturalne. Coraz więcej osób wie, że to skuteczna metoda, by poradzić sobie z problemami natury wewnętrznej
 
Psychoterapia psychodynamiczna

Psychoterapia psychodynamiczna pomaga w odkrywaniu mechanizmów powodujących różne trudności, które wpływają negatywnie na życie pacjenta. Cel terapii to poprawa jakości życia, co jest możliwe dzięki uwolnieniu danej osoby od cierpienia.
 
 
Kto może skorzystać z psychoterapii psychodynamicznej?

Ta forma będzie odpowiednia zarówno dla dorosłych zmagających się z trudnościami oraz zaburzeniami osobowości, a także dla młodzieży. Coraz popularniejsza staje się pomoc oferowana parom, które przechodzą kryzysy. Psychoterapia psychodynamiczna charakteryzuje się skutecznością w przypadku posiadania zaburzonego obrazu własnej osobowości oraz relacji intrapsychicznych, czyli związanych z procesami zachodzącymi w psychice pacjenta.

 

Konsultacja i podpisanie kontraktu

Nie każdy (szczególnie osoba, która nie miała do tej pory do czynienia z terapią) wie, czy ten rodzaj pomocy psychologicznej będzie dla niego odpowiedni. W tym celu często można skorzystać z konsultacji, która nie zobowiązuje do dalszych wizyt, a jest jedynie formą, w której psychoterapeuta wytłumaczy, jak może pomóc. To pacjent podejmuje decyzję, czy właśnie takiego wsparcia potrzebuje. W przypadku chęci rozpoczęcia stałych spotkań, pospisuje się kontrakt psychoterapeutyczny, który stanowi swoistą umowę między stronami, określając cele, warunki i sposoby prowadzenia leczenia. Zabezpieczenia to interesy pacjenta i terapeuty.

 

Na czym polega psychoterapia psychodynamiczna?

Ten rodzaj pomocy opiera się na rozmowie z pacjentem. Najczęściej ma on możliwość wyboru między krótko-, średnio- i długoterminową terapią. Minimalna ilość to najczęściej kilkanaście cotygodniowych spotkań. Leczenie jest skuteczne w przypadku występowania u pacjenta: depresji, skomplikowanych relacji, trudności psychosomatycznych, stresu, bezsenności, obsesji i wielu innych przypadłości. Warto zauważyć, że niejednokrotnie osoba przychodzi do gabinetu, wskazując określony problem, a w efekcie prowadzonych rozmów okazuje się, że faktyczny powód wystąpienia życiowych kłopotów był ukryty nawet przed nią samą.

To, czy metoda psychodynamiczna pomoże pacjentowi, w dużym stopniu zależy od niego samego. Chociaż ten rodzaj terapii obejmuje wieje zaburzeń, to bardzo istotna jest umiejętność otwarcia się przed psychoterapeutą.

Psychoterapia przestaje być tematem tabu. Nie jest już kojarzona wyłącznie z epizodem w amerykańs…

Nowsza Starsza