Mapowanie mutacji genetycznych w raku skóry

Naukowcy z Północnej Karoliny w USA przeprowadzili badania, które miały na celu lepsze zrozumienie zmian genetycznych w czerniaku złośliwym – najbardziej niebezpiecznym nowotworze skóry o bardzo słabej prognozie. Badania pozwoliły na uporządkowanie molekularnych podgrup pacjentów, którzy mogą uzyskać korzyści z leczenia opartego na genetyce guza nowotworowego, które także wspomaga system immunologiczny do walki z rakiem.


Naukowcy już od wielu lat próbują uzyskać kompletny atlas genetycznych i epigenetycznych zmian, które zachodzą w różnych nowotworach, w tym: w czerniaku. Skompletowano w tym celu próbki pobrane od 331 pacjentów i następnie przy pomocy kilku metod dokończono badanie, które było jednym z największych tego typu badań nad czerniakiem. Wyniki opublikowano w czasopiśmie Cell.

Badania te wyjaśniły cześć wieloletnich klinicznych obserwacji, które nie były całkowicie zrozumiałe, zwłaszcza jeśli chodzi o III stadium czerniaka. Taka genetyczna mapa czerniaka może być świetnym wsparciem w prognozowaniu choroby oraz w podejmowaniu decyzji odnośnie leczenia.

W przeprowadzonych badaniach naukowcy podzielili pacjentów na 3 podgrupy genetyczne, które oparte były na mutacjach. Dwie podgrupy zostały zdefiniowane na podstawie dobrze już poznanych mutacji, które często występują w nowotworach: genu BRAF i RAS. Z pacjentów, którzy nie posiadali żadnej z tych mutacji wyłoniła się nowa podgrupa. Wyróżniała się ona mutacjami, które inaktywowały gen NF1. Ci pacjenci stanowili około 14% wszystkich pacjentów i byli oni w zdecydowanie starszej grupie wiekowej, zaś ich nowotwory posiadały znacznie więcej mutacji. Badacze mają nadzieję, że badania te otworzą drogę do nowych terapii dla pacjentów z tej podgrupy.

Czwarta podgrupa nie posiadała mutacji w BRAF, RAS i NF1. Nowotwory z tej podgrupy posiadały niewiele mutacji, ale pojawiały się w nich rzadko występujące mutacje tj. w genie cKIT oraz duże zmiany w ilości kopii genów , które włączały lub wyłączały ich funkcje. Znaczna większość pacjentów posiadała mutacje spowodowane promieniowaniem UV.

Przeprowadzone badania pomogły także zrozumieć naukowcom, jak ważna jest odpowiedź układu immunologicznego w przypadku czerniaka.  Analizy ekspresji RNA pokazały, że 51% pacjentów wykazuje wysoki poziom ekspresji genów charakterystycznych dla podtypów komórek układu odpornościowego. Analizy potwierdziły, że geny te pochodziły od komórek odpornościowych naciekających komórki czerniaka. Pacjenci z okolicznymi  przerzutami, którzy posiadali silną ekspresję genów odpowiedzi immunologicznej  mieli zdecydowanie wyższe szanse na przeżycie, niż pacjenci z niskim poziomem tych genów. Wyniki pokazują, że bardzo ważnym elementem leczenia nowotworów jest immunoterapia.

Analizy RNA pozwoliły także na wyodrębnienie innej grupy pacjentów – z regionalnymi przerzutami, którzy mieli bardzo słabą prognozę. Grupa ta wykazywała wysoka ekspresję genów powiązanych z pigmentacją i keratyna, które występują w skórze w komórkach nabłonkowych.

Wyniki tych badan pokazują, że diagnostyka genetyczna nowotworów powinna być kompleksowa i nie powinna opierać się tylko na jednym, wybranym genie.

Źródło: http://www.sciencedaily.com/releases/2015/06/150618150346.htm


Naukowcy z Północnej Karoliny w USA przeprowadzili badania, które miały na celu lepsze zrozumienie…

Nowsza Starsza