Przejdź do głównej zawartości

Bariery architektoniczne a zdrowie osoby niepełnosprawnej


W Polsce co 7 osoba jest niepełnosprawna. Duża część tej grupy ma problemy z poruszaniem się. Mimo to trudno dostrzec, aby wszystkie budynki były dostosowane do potrzeb ludzi z ograniczeniami ruchowymi. Może to prowadzić do wykluczenia tych osób ze społeczeństwa. Jak do tego nie dopuścić i zadbać o ich zdrowie psychiczne?


Pomoc psychologiczna - adaptacja

Człowiek, który nagle zostaje niepełnosprawny, bardzo często ma wokół siebie życzliwe osoby, jednak to nie wystarczy. Okazuje się, że nieodzowna jest wizyta u psychologa specjalizującego się w pomocy ludziom z niepełnosprawnościami, który zrozumie ich problemy i ułatwi przejście im najtrudniejszych chwil. Często opieką obejmuje się również najbliższych, bo wbrew pozorom oni także muszą dokonać wielu zmian w dotychczasowym życiu.

Niepełnosprawni w społeczeństwie

Niestety bardzo często odbiór społeczny osób ograniczonych ruchowo jest trudny. Ludzie nie wiedzą jak zachowywać się w stosunku do kogoś na wózku inwalidzkim. Chcieliby pomóc, ale nie wiedzą, czy powinni to robić. Brakuje w procesie edukacyjnym zajęć dla dzieci i młodzieży dotyczących osób niepełnosprawnych. Ponadto w społeczeństwie pokutuje wiele krzywdzących stereotypów dotyczących inwalidów, jak np. przekonanie o nadużywaniu przez nich przywilejów.

Wykluczeni ze wspólnoty

Osoby niepełnosprawne często są dotknięte wykluczeniem społecznym. Wiąże się ono z ich utrudnionym uczestnictwem w społeczeństwie, spowodowanym barierami zewnętrznymi. Inwalidzi bywają ograniczani przez podejście innych ludzi, którzy nie widzą już dla nich miejsca w swoim gronie. Mimo to bardziej widoczne są bariery architektoniczne, takie jak schody, brak podjazdów czy zbyt wysokie krawężniki. Oba rodzaje utrudnień wywierają negatywny wpływ na psychikę osoby, która ma problemy z poruszaniem się.

Bariery architektoniczne

Wiele budynków (szczególnie starszych) nie jest przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo. Brak wind lub nawet platform utrudnia niepełnosprawnym poruszanie się, a niektórych wręcz zniechęca do udziału w życiu społecznym. Okazuje się, że dzięki różnym standardowym i niestandardowym rozwiązaniom można podnieść jakość życia osób ograniczonych ruchowo, a tym samym sprawić, że budynek będzie o wiele bardziej przyjazny użytkownikom.

Problem walki z barierami dla osób sprawnych wydaje się być mało istotny do czasu, aż oni sami lub ktoś z bliskich nie zacznie poruszać się przy pomocy kul lub wózka inwalidzkiego. Wtedy dopiero widoczny jest ogrom utrudnień architektonicznych w polskich miastach. Będąc osobą administrującą zasobem mieszkaniowym lub budynkiem użyteczności publicznej warto dowiedzieć się więcej o windach i platformach ułatwiających poruszanie się na stronie www.elwind.pl.

Komentarze

POPULARNE POSTY

10 cech uwarunkowanych przez geny

Jeśli chcemy wiedzieć jak będziemy wyglądać w wieku dorosłym, czy na starość – wystarczy spojrzeć na swoich rodziców. I podobnie, możemy przewidzieć wygląd naszego dziecka – patrząc na siebie nasz materiał genetyczny to 46 chromosomów, z czego 23 dziedziczymy od ojca, a 23 od matki. Już w momencie zapłodnienia jesteśmy „zaprogramowani” na to jaki będziemy mieć kolor oczu, włosów, wzrost, jak duży będzie nasz iloraz inteligencji i jaki będzie nasz temperament. Mimo, iż połowę DNA dziedziczymy od ojca, a połowę od matki, nigdy dziecko nie wygląda w połowie jak tata, a w połowię jak mama. Dlaczego? Ponieważ istnieją różne warianty tych samych genów: dominujące i recesywne. Gdy w parze chromosomów odziedziczymy wariant dominujący i recesywny, wówczas dziecko odziedziczy cechę dominującą. Ale nie zawsze za nasze cechy odpowiada jeden gen. Często też warunki środowiskowe mają wpływ na to jak się zachowujemy i jak wyglądamy.

Zespół niepękającego pęcherzyka Graafa – LUF

Czym jest Zespół LUF?
    U każdej zdrowej kobiety, podczas cyklu menstruacyjnego - mniej więcej około 14 dnia, dochodzi do pęknięcia pęcherzyka Graafa i uwolnienia komórki jajowej. Wszystko sterowane jest za pomocą hormonów. Gwałtowny wzrost poziomu hormonu luteinizującego (LH), prowadzi do tzw. „luteinizacji” - pęcherzyki jajnikowe przekształcają się w ciałko żółte. A jak jest u kobiet z zespołem LUF?

„Historia dildo – od prehistorii aż do dziś”

Nie tak dawno, na naszym blogu pojawił się artykuł dotyczący najnowszych badań nad wyhodowaniem sztucznego penisa. Tak jak w tamtym przypadku sprawa była poważna, tak dziś nieco bardziej humorystycznie - zajmiemy się sztucznymi penisami, które pochodzą sprzed kilku, a nawet kilkudziesięciu tysięcy lat. A konkretnie zajmiemy się tematem erotycznych zabawek sprzed wieków.